🇬🇧 / 🇸🇪
🇬🇧 Important information for those interested in participating in the Camera Shift B&W Photo Contest & Exhibitions!
Due to organizational changes that are favorable for the participants of the competition and exhibitions, we PUT accepting applications ON HOLD for the moment!
We are waiting for the new competition rules, a new deadline for submitting applications and probably new exhibition dates, but also for information about the AWARDS, which will be awarded in two categories: PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY and AMATEUR PHOTOGRAPHY. Details soon on our website and Facebook: Camera Shfit.
Use this time to find new inspiration and shoot amazing photos!
ps
We have contacted all the people who have already submitted applications for the competition – if you have sent us an application and yet you did not receive an e-mail from us with a message about the changes, please contact us to confirm that you are waiting for the new regulations with a decision to participate in the competition or you resign and would like to receive a refund of the money paid.
🇸🇪 Viktig information för dem som är intresserade av att delta i Camera Shift B&W Photo Contest & Exhibitions!
På grund av organisatoriska förändringar som är gynnsamma för deltagarna i tävlingen och utställningarna Avvaktar vi med att ta emot ansökningar för tillfället!
Vi väntar på de nya tävlingsreglerna, en ny deadline för att lämna in ansökningar och förmodligen nya utställningsdatum, men också för information om AWARDS, som kommer att delas ut i två kategorier: PROFESSIONELL FOTOGRAFI och AMATÖRFOTOGRAFI. Detaljer snart på vår webbplats och Facebook: Camera Shift.
Använd den här tiden för att hitta ny inspiration och ta fantastiska foton!
ps
Vi har kontaktat alla personer som redan har skickat in ansökningar till tävlingen – om du har skickat oss en ansökan och ändå inte fått ett e -postmeddelande från oss med ett meddelande om ändringarna, vänligen kontakta oss för att bekräfta att du väntar för de nya bestämmelserna med ett beslut att delta i tävlingen eller om du avstår och vill få tillbaka pengarna.