More about the June Camera Shift Contest and the Photo Walk!

🇸🇪 / 🇬🇧

Contest – Photo Walk with tasks – Angel Jewelry and Nature in Sthlm’s botanical gardens

Välj den bästa biljetten på www.Billetto.se / June 19, 2021

Under Photo Walk, i det extraordinära landskapet i Stockholms botaniska trädgårdar, där nya exemplar blommar nästan varje dag, kommer vår modell att vara Jolanta Stankiewicz – en konstmålare som bor i Sverige, grundare av Angelic Harbor/ Anielska Przystań – ett originalt webbgalleri och ett av ämnena för mötet är hennes ursprungliga Angel Jewelry som skapats av halvädelstenar. Syftet för Jolanta Stankiewicz är att röra mottagarnas hjärtan med sina arbeten, att flytta deras uppmärksamhet till den värld av färger, former och mediestrukturer som hon skapar och att stanna ett ögonblick på denna magiska plats för makt. När hon skapar smycken lägger hon också stor vikt vid enskilda stenars positiva energikraft.

 Jolanta Stankiewicz and Mag wozniak - Camera Shift Photo Walk
Jolanta Stankiewicz

Jolantas uppdrag är att hjälpa dem som är särskilt i nöd. Under flera år har hon stöttat två stiftelser i Polen: Caring Wings och You Are an Angel – Hospice Pomorze Dzieciom.

Hon har målat sedan barndomen och som hon säger om sig själv: Av Guds vilja, är jag en konstnärlig själ. Hon ställer ut sina verk på individuella och kollektiva utställningar i Sverige. Hon älskar tiden när hon låser sig in i sin studio och låter penseln dansa tyst över duken. Hon är inspirerad av naturen, närheten till andra människor och konsten från andra framstående människor, som Salvador Dali, Edward Munch och Gustav Klimt.

www.jolantaart.com

 

Camera Shift Photo Walks/ events leds av Mag Wozniak – en bildkonstnär för vilken målning, grafik, nya medier, fotografi och design är viktigast. Medlem i Svenska Fotografers Förbund och flera andra föreningar för konstnärer. Initiativtagare och arrangör av Power of Art-projekten. Medlem i European Integration Club. År 2019 tilldelades hon ett diplom för sina framstående insatser inom konst och kultur av den polska kulturministern.

Hon har nästan 200 konstnärliga projekt i sin meritlista – individuella och kollektiva utställningar, tävlingar, filmer som presenterar konstnärernas profiler, deras verk samt rapporter från kulturevenemang. Kurator för utställningar, animatör av kulturevenemang och välgörenhetsevenemang.

www.MagWozniakArt.com

 

 

*******

🇬🇧

Contest – Photo Walk with tasks – Angel Jewelry and Nature in Sthlm’s botanical gardens

Choose the best ticket on www.Billetto.se/ June 19, 2021

During Photo Walk, in the extraordinary scenery of Stockholm’s botanical gardens, where new specimens bloom almost every day, our model will be Jolanta Stankiewicz – an art painter living in Sweden, founder of Angelic Harbor/ Anielska Przystań – an original web gallery, and one of the topics of the meeting will be her original Angel Jewelry created from semi-precious stones. The intention of Jolanta Stankiewicz is to move the hearts of recipients thanks to her work, to shift their attention to the world of colors, shapes and media structures which she creates and to stop for a moment in this magical place of power. When creating jewelry, she also attaches great importance to the positive energy power of individual stones.

Jolanta Stankiewicz

Jolanta’s mission is to help those who are particularly in need. For several years, she has been supporting two foundations in Poland: Caring Wings and You Are an Angel – Hospice Pomorze Dzieciom.

She has been painting since childhood and, as she says about herself: By God’s will, an artistic soul. She exhibits her works at individual and collective exhibitions in Sweden. She loves the time when she locks herself in her studio and allows herself to dance the brush across the canvas in silence. She is inspired by nature, closeness with other people and the art of other outstanding people, such as Salvador Dali, Edward Munch and Gustav Klimt.

www.jolantaart.com

Camera Shift Photo Walks/ events are led by Mag Wozniak – a visual artist for whom painting, graphics, new media, photography and design are the most important. A member of the Svenska Fotografers Förbund and is a member of several other associations for artists. Initiator and organizer of the Power of Art projects. Member of the European Integration Club. In 2019, she was awarded a Diploma for Merit by the Polish Minister of Culture and National Heritage.

She has almost 200 artistic projects to her credit – individual and collective exhibitions, competitions, films presenting the profiles of artists, their works, as well as reports from cultural events. Curator of exhibitions, animator of cultural events and charity actions.

*******

Media patronage: Stockholm Designer Magazine

More: www.CameraShift.com

Fb: Camera Shift Facebook event: https://fb.me/e/1oLQzLfPa

IG: Camera Shift