Are you a professional photographer or an amateur? Are you a model / TFP model? We mobilize forces for the „golden hour” in Stockholm!
There will be not only cityscapes, reflections of the sun and sky in the water, but we also hope portraits in the rays of the golden sun – that’s why we also invite interested models – TFP – we believe that the weather forecast is correct and where the sun will be the best on that day and at we have already checked it!
Let’s develop, cooperate and inspire each other! The more that this event is FREE !!!
So that the main challenge is not Stockholm itself or possible models – everyone takes an object – preferably small so as not to carry loads … It can be a toy, a bottle, anything … – and this will be your hero of the session – an object to be photographed in urban space …
The task is to create a short story of your hero – choose 6-10 target photos to form a whole!
💥💥💥
Är du professionell fotograf eller amatör? Är du en modell / TFP-modell? Vi mobiliserar styrkor för den „gyllene timmen” i Stockholm!
Det kommer inte bara att finnas stadsbilder, reflektioner av solen och himlen i vattnet, men vi hoppas också porträtt i strålarna från den gyllene solen – det är därför vi bjuder också in intresserade modeller – TFP – vi tror att väderprognosen är korrekt och var solen kommer att bli bäst den dagen och klockan har vi redan kollat det!
Låt oss utveckla, samarbeta och inspirera varandra! Ju mer att detta evenemang är GRATIS !!!
Så att huvudutmaningen inte är Stockholm i sig eller möjliga modeller – alla tar ett föremål – helst litet för att inte bära last … Det kan vara en leksak, en flaska, vad som helst … – och det här blir din hjälte till sessionen – ett objekt som ska fotograferas i stadsrummet …
Uppgiften är att skapa en novell om din hjälte – välj 6-10 målbilder för att bilda en helhet!
💥💥💥
Photo mobilization – will be warm and so sunny again – the number of places is limited!
interested? write in a private message to @Magdalena Wozniak or comment under the event, and if there are still places available, I will provide you with the exact address of the meeting: Sunday march 21, 16:45
We invite interested models to insert links to the portfolio in the comments to the event – I will give you the chosen one the exact address of the meeting at Gamla Stan – Sunday march 21, 16:45
We meet on time – max 5 minutes of waiting for those who are late and we set off towards sunset – it will not wait for us!
💥💥💥
Fotomobilisering – blir varmt och så soligt igen – antalet platser är begränsat!
intresserad? skriv i ett privat meddelande till @Magdalena Wozniak eller kommentera under evenemanget, och om det fortfarande finns lediga platser kommer jag att ge dig den exakta adressen till mötet: söndag 21 mars, 16:45
Vi inbjuder intresserade modeller att infoga länkar till portföljen i kommentarerna till evenemanget – jag ger dig den utvalda exakta adressen till mötet på Gamla Stan – söndagen 21 mars, 16:45
Vi träffas i tid – max 5 minuters väntan på de som är sena och vi åker mot solnedgången – det väntar inte på oss!
💥💥💥
The above quantitative restrictions and the following tips are due to covid-19:
– If you have covid – stay home!
– If you have covid symptoms – stay home!
– During the walk, keep your distance from other participants!
– We recommend wearing masks and using hand sanitizers!
We do not provide photographic equipment, food and drink – also take care of yourself! After finishing the shooting, anyone who wants to can come to FIKA with us at their own expense;)
Models and models – own make-up or not, own outfit – unfortunately, at free events, everything on their own.
Photo rules for the Camera Shift Photo Walk in Stockholm:
– best photos when publishing please tag: @Camera Shift and @Camera Shift Photo Walk
– photos with models – each contract is signed on its own or agreed with the model in another way
– photos with models published must also include: name and surname and / or nick on facebook or instagram at the model’s discretion!
💥💥💥
Ovanstående kvantitativa begränsningar och följande tips beror på covid-19:
– Om du har covid – stanna hemma!
– Om du har kovida symtom – stanna hemma!
– Håll avstånd från andra deltagare under vandringen!
– Vi rekommenderar att du använder masker och använder handdesinfektionsmedel!
Vi tillhandahåller inte fotoutrustning, mat och dryck – ta också hand om dig själv! Efter avslutad skytte kan alla som vill komma till FIKA med oss på egen bekostnad;)
Modeller och modeller – egen smink eller inte, egen outfit – tyvärr vid gratisevenemang, allt på egen hand.
Fotoregler för Camera Shift Photo Walk i Stockholm:
– bästa bilder vid publicering var god tagga: @Camera Shift och @Camera Shift Photo Walk
– bilder med modeller – varje kontrakt undertecknas på egen hand eller avtalas med modellen på annat sätt
– foton med publice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.